Overslaan en naar de inhoud gaan

meningokokkeninfectie

Algemene opmerkingen

Voor profylaxe komen in aanmerking:
• Huisgenoten (knuffelcontacten) in de 7 dagen voor het ziek worden van de index.
• Zeer nauwe contacten die te vergelijken zijn met gezinscontacten (ook medepatiënten). Dit zijn personen die gedurende 7 dagen voor het ziek worden van de index een of meerdere keren hebben geslapen in dezelfde ruimte als de index of in totaal langer dan 4 uur intensief contact hebben gehad met de index in hetzelfde huishouden.
• Werkers in de gezondheidszorg na mond op mondbeademing of vergelijkbare zeer nauwe contacten.
• Op school en kinderdagverblijf: klas-, groepsgenoten en onderwijzer(es), leidsters alleen als zich in de klas twee of meer geassocieerde gevallen (inclusief de index) binnen 31 dagen na de eerste ziektedag van het indexgeval voordoen.
• De patiënt vóór het verlaten van het ziekenhuis (tenzij deze behandeld is met ceftriaxon).

Profylaxe bij contacten te starten binnen 24 uur na het begin van de eerste ziekteverschijnselen van het indexgeval. Profylaxe kan ook later gegeven worden, maar heeft vanaf 4 weken nadat de diagnose gesteld is geen zin meer.

Keuze profylaxe:

Rifampicine, ciprofloxacine en ceftriaxon zijn wat betreft effectiviteit gelijkwaardige alternatieven als chemoprofylaxe.

Op grond van gebruiksgemak en lage resistentieontwikkeling lijkt ciprofloxacine het gunstigste profiel te hebben bij personen vanaf 16 jaar oud.

Voor kinderen tot 16 jaar geldt: overleg met kinderarts-infectioloog.

In de zwangerschap heeft ceftriaxon de voorkeur.

Doseringen volwassenen:

ciprofloxacine: éénmalig 500 mg per os. 

rifampicine gedurende twee dagen: 2x daags 600 mg per os. 

ceftriaxon: 250 mg intramusculair. 

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-8714.4
Bijgewerkt: 08/31/2021 - 16:30
Status: Published